VS kotvy

Kotvy série VS a SS používají tradiční nomenklaturu založenou na palcových mírách. Označení VS znamená, že kotva byla vyrobena ze slitiny s kódem 304 a kotvy označené jako SS jsou vyrobeny z materiálu 310. Kotvy série VS a SS se používají v různých konfi guracích a pro různé druhy stěn, jak pro jednovrstvé vyzdívky, tak pro konstrukce s více vrstvami. Kotvy série VS a SS se ke konstrukci výrobního prvku upevňují různými způsoby. Mohou být přivařeny nebo přišroubovány pomocí šroubů, které se ke konstrukci upevňují přivařením či pomocí přivařených matek. Delší trny (pro přímé přivaření) nebo delší trny se závitem (pro šroubování) odpovídají svou délkou tloušťce izolace a používají se ve vícevrstvých konstrukcích s tvarovou izolací. Izolační desky se instalují napíchnutím na trny nebo trny se závity. V závislosti na délce ramen jsou kotvy série VS a SS dodávány v průměrech 6, 8, 10 nebo 12 mm.

Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu