Typ H pro dvouvrstvé vyzdívky

Kotvy série Twin-Pin (s dvojitým trnem) umožňují roztažení kotvy až po instalaci izolace, což minimalizuje čas potřebný k instalaci tvarové izolace. Po aplikaci izolace se na trny kotvy nasune dodávaná podložka a konce kotvy se ohnou do požadovaného úhlu pomocí tyčí. Pro snadnější nasunutí tyče mají trny kotvy rozdílnou délku. Podložka slouží při této činnosti jako doraz a také přitlačuje izolaci ke konstrukci. Kotvy Twin-Pin typ H jsou navrženy pro montáž manuálním přivařením a mají tedy základnu pod úhlem 90° od ramen. Kotvy Twin-Pin typ H jsou dodávány ve třech verzích:

  • STH  –  Kotvy bez zvlnění pro jednoduché kotvení, např. malé tloušťky vyzdívky nebo spodní vodorovné polohy.
  • CTH  –  Vlnité kotvy pro běžné nebo komplikované kotvení; hloubka zvlnění odpovídá 0,7násobku průměru trnu, čímž je dosaženo dobrého přenosu retenčních sil do betonu vyzdívky.
  • HTH  –  Tento typ kotev má větší zvlnění, což umožňuje ještě lepší přenos sil do betonu vyzdívky.

Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu