Systém Fiberblock

Žáruvzdorné vyzdívky z keramické vlny jsou výhodným řešením s rychlou instalací a bez potřeby složité údržby. Jejich nízká tepelná vodivost a nízká jímavost tepla také přispívá ke snížení spotřeby energie. Izolace z keramické vlny se v pecích používají ve formě rohoží nebo dílců s modulární nebo vrstvenou konstrukcí. Tyto prvky se instalují pomocí modulových kotev různých tvarů. K ocelové konstrukci se přivařují nebo upevňují pomocí šroubů. Společnost Tvikon dodává kotevní systémy pro všechny druhy materiálů a použití se zadní izolací nebo bez ní.

Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu