R-PIN Systém (Kotvy R-PIN)

Mezi ocelovou konstrukcí výrobního prvku a žáruvzdornou vyzdívkou dochází k relativnímu pohybu (dilataci), a to zvláště během zahřívání a vychládání. Důvodem je rozdíl v čase zahřátí nebo zchlazení jednotlivých vrstev. Výsledkem může být napětí a vznik prasklin v betonu vyzdívky, což zkracuje životnost výrobního prvku. Pro tuto situaci využíváme speciální kotvicí systém, který umožňuje přenos těchto relativních pohybů – kotvy série R-PIN. Kotvy R-PIN s různými trny se závitem nebo bez závitu jsou vhodné pro jedno- i vícevrstvé konstrukce. U vícevrstvých konstrukcí se jako první montuje trn se závitem, buď manuálním přivařením, nebo svorníkovým svářováním. Protože kotevní systém neobsahuje kotvy s roztaženými rameny, instalace izolačních vrstev nasunutím na trny je jednoduchá. Kotva samotná je pak našroubována na trn.                                                                                                   Tento kotevní systém je zvláště vhodný pro izolaci kanálů a prostupů, ve kterých je přítomen rychle se pohybující plyn. Pomocí různých trnů je možno povrch izolace chránit ocelovými pláty.

Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu