Výroba tvarovek ze žárobetonu

Společnost Tvikon vyrábí žáruvzdorné tvarovky, které jsou určeny k rychlé aplikaci v tepelných agregátech. Tvarovky jsou vyráběny podle technologické dokumentace, která vychází z požadavků zákazníka na charakteristiku výsledné žáruvzdorné tvarovky. Nedílnou součástí je dokumentace výkresová, na základě které je vyrobena forma.

Pro každou aplikaci tvarovky je navržen druh použité žárobetonové směsi. Používáme několik základních typů žárobetonových směsí, od izolačních, nízkocementových, až po hutné ztekucené.

Tvarovky vyrábíme metodou vibrolití, kdy je plněna forma. Po procesu zrání dojde k odstranění formy. Velmi důležitým technologickým procesem ovlivňujícím výsledné vlastnosti je vysoušení tvarovky na 600°C. 

Proč používat žárobetonové tvarovky Tvikon?

  • Žárobetonové tvarovky zachovávají prakticky přesné rozměry v celém rozsahu provozních teplot.
  • Technologie vibrolití umožňuje vyrobit tvarovky různých tvarů, kterých jinak nelze docílit.
  • Vytvářecí formy jsou cenově dostupnější a lze dělat i malosériové zakázky.
  • Výhodou je urychlení výstavby nebo opravy vyzdívek.
  • Při správné aplikaci mají žárobetonové tvarovky výrazně delší životnost než běžné aplikace žáruvzdorných betonů.