Prodej ocelových vláken do žárobetonu

Žárobeton je vystaven častým změnám teploty a namáhání materiálu v tahu. Pro dosažení dlouhé životnosti žáruvzdorné vyzdívky při vysokých a cyklických změnách teplot doporučujeme přidávat do betonu ocelová vlákna. Tato vlákna jsou rovnoměrně rozdělena v betonu pro zmírnění namáhání pevnosti v tahu.

Ve srovnání s konvekční vyzdívkou to mnohokrát prodlužuje životnost žáruvzdorných betonů. To v konečném důsledku znamená méně oprav, méně prostojů, snižují se provozní náklady a zvyšuje se ekonomika provozu. 

Díky ocelovým vláknům se zásadně zlepšují vlastnosti betonu. Ten se pak vyznačuje:

  • vysokou odolností proti teplotním šokům,
  • vysokou pevností proti nárazům a vibracím,
  • vysokou odolností proti vzniku trhlin,
  • vysokou odolností proti abrazi.

Společnost Tvikon nabízí ocelová vlákna o rozměru 25 a 35 mm. Nejčastěji používaným materiálem je ocel třídy AISI 304, 310, 330 a 446 dle provozních teplot agregátu.