VS kotwy

Kotwy z serii VS i SS stosują tradycyjną nomenklaturę opierającą się o miary podawane v calach.  Oznaczenie VS oznacza, że kotwa została wyprodukowana ze stopu z kodem 304 a kotwy oznaczone jako SS są wyprodukowane z materiału 310. Kotwy z serii VS i SS stosowane są w różnego rodzaju konfiguracjach i do różnego rodzaju murów, i to tak do wymurówki jednowarstwowej, jak też do konstrukcji z wielu warstwami.

Kotwy z serii VS i SS mocują się do konstrukcji elementu produkcyjnego różnego rodzaju sposobami. Mogą zostać przyspawane lub przyśrubowane za pomocą śrub, które zostaną do konstrukcji przymocowane przez przyspawanie czy też przy pomocy przyspawanych nakrętek.

Dłuższe trzony (do bezpośredniego przyspawania) lub dłuższe trzony gwintowane (do przyśrubowania) odpowiadają swoją długością grubości izolacji i wykorzystywane są w konstrukcjach wielowarstwowych s izolacją kształtową. Płyty izolacyjne zainstalowane są przez nakłucie na trzony lub trzony gwintowane.

W zależności od długości ramion są kotwy z serii VS i SS dostarczane ze średnicami 6, 8, 10 lub 12 mm.

 

Formularz zapytania