V kotwy

„V“ kotwy stosowane są do różnego rodzaju zastosowań i do różnego rodzaju murów, i to tak do wymurówki jednowarstwowej, jak też do konstrukcji z wielu warstwami. Produkuje się z drutu o średnicy 4 – 12 mm. Ramiona „V“ kotew mogą być dostarczone zgodnie z indywidualnymi wymogami w różnych długościach, np. ze zgięciem, sfalowane i z osłonami z tworzywa na końcówkach.

Formularz zapytania