TWIN-PIN - typ P do wymurówki dwuwarstwowej

 

Kotwy z serii Twin-Pin (z podwójnym trzonem) umożliwiają rozciągnięcie kotwy dopiero po zainstalowaniu izolacji, co minimalizuje czas konieczny do instalacji izolacji kształtowej. Po zastosowaniu izolacji zostanie na trzon kotew nasunięta dostarczana podkładka a końcówki kotew zostaną zgięte pod wymaganym kątem przy pomocy drążka. Do prostszego nasunięcia pręta mają trzony kotew różnego rodzaju długość. Podkładka służy przy tej czynności jako ogranicznik i dociska też izolację do konstrukcji.

Kotwy Twin-Pin typu P są zaprojektowane do montażu przez spawanie sworzni. Kotwy dostarczane są wraz z zaciskiem ceramicznym ochronnym do zgrzewu.

Kotwy Twin-Pin typ P są dostarczane w trzech wersjach:

  • STPKotwy bez sfalowania do kotwienia prostego, np. małe grubości wymurówek albo dolne pozycje poziome.
  • CTP  – Kotwy faliste do kotwienia zwykłego lub skomplikowanego; głębokość sfalowania odpowiada 0,7krotności średnicy trzonu, przez co osiągnięte jest właściwe przeniesienie sił retencyjnych do betonu wymurówki.
  • HTH – Ten typ kotew ma większe sfalowanie, co umożliwia jeszcze skuteczniejsze przeniesienie siły do betonu wymurówki.

 

Formularz zapytania