TWIN-PIN - typ B do wymurówki dwuwarstwowej

 

Kotwy TWIN PIN – typ B stosowane są w przypadku tzw. kotwienia pływającego, kiedy chcemy uzyskać kotwy niezależne na konstrukcji stalowej. Kotwy tego rodzaju zainstalowane zostają na system R-PIN (przyśrubowanie na trzon) za pomocą nakrętki oraz podkładki, przez co osiągnięta zostanie większa ruchomość. Po zastosowaniu izolacji zostanie na trzony kotew nasunięta dostarczana podkładka a końcówki kotew zostaną zgięte pod wymaganym kątem przy pomocy drążka. Podkładka służy przy tej czynności jako ogranicznik i dociska też izolację do konstrukcji.

Ten typ kotew jest odpowiedni do wymurówki jednowarstwowej oraz wielowarstwowej, zgodnie z długością i typem gwintu.

Spółka Tvikon produkuje trzy rodzaje kotew TWIN PIN typu B:

  • STB – Kotwy bez sfalowania do kotwienia prostego, np. małe grubości wymurówek albo dolne pozycje poziome. 
  • CTB  – Kotwy faliste do kotwienia zwykłego lub skomplikowanego; głębokość sfalowania odpowiada 0,7krotności średnicy trzpienia, przez co osiągnięte jest właściwe przeniesienie sił retencyjnych do betonu wymurówki.
  • HTB  – Kotwy ze znacznym sfalowaniem, które umożliwiają jeszcze skuteczniejsze przenoszenie sił do betonu wymurówki. Ten typ kotew nie trzeba rozwierać, jeżeli zostanie zastosowany na dolnej poziomej powierzchni wymurówki.

 

Formularz zapytania