R-PIN System (Kotwy R-PIN)

 

Za konstrukcją stalową elementu produkcyjnego i wymurówką ogniotrwałą dochodzi do ruchu względnego (dylatacji) i to przede wszystkim podczas zagrzewania i ochładzania. Przyczyną jest różnica w czasie ogrzania lub ochładzania poszczególnych warstw. Wynikiem może być napięcie i powstanie pęknięć w betonie wymurówki, co skraca trwałość elementu produkcyjnego.

Do tego rodzaju sytuacji wykorzystujemy specjalny system kotwienia, który umożliwia przeniesienie takich ruchów względnych - kotwy z serii R-PIN.

Kotwy R-PIN z różnego rodzaju trzonami gwintowanymi lub bez gwintu są odpowiednie do konstrukcji jedno- i wielowarstwowych. W wypadku konstrukcji wielowarstwowych jako pierwszy montuje się trzon gwintowany, i to bądź przy pomocy spawania manualnego, czy też spawania sworzni. Ponieważ system kotwienia nie zawiera kotew z rozciąganymi ramionami, instalacja warstw izolacyjnych przez nasunięcie na trzony jest prosta. Kotwa sama zostanie później przyśrubowana na trzon.

Ten system mocowania jest odpowiedni przede wszystkim do izolacji kanałów i przepustów, w których znajduje się gaz szybko się poruszający. Przy pomocy różnych trzonów można powierzchnię izolacji chronić płatami stalowymi.

 

Formularz zapytania