Sprzedaż włókien stalowych do betonu ogniotrwałego

Beton ogniotrwały jest wystawiany na częste zmiany temperatury oraz naprężeń materiału na rozciąganie. W celu osiągnięcia długiej wytrzymałości wymurówki ogniotrwałej przy wysokich i cyklicznych zmianach temperatur polecamy dodawać do betonu włókna stalowe. Włókna te są w betonie równomiernie rozdzielone w celu obniżenia naprężania wytrzymałości na rozciąganie.

W porównaniu z wymurówką konwekcyjną przedłuża to kilkakrotnie wytrzymałość betonów ogniotrwałych. Oznacza to w efekcie ostatecznym mniej napraw, mniej postojów, obniżają się koszty eksploatacyjne a wzrasta ekonomiczność eksploatacji.

Dzięki włóknom stalowym dochodzi do zasadniczej poprawy własności betonu. Ten charakteryzuje się potem:

  • wysoką wytrzymałością na szoki termiczne,
  • wysoką wytrzymałością na uderzenia i wibracje,
  • wysoką wytrzymałością na powstawanie pęknięć,
  • wysoką wytrzymałością na abrazję.

Spółka Tvikon oferuje włókna stalowe z wymiarami 25 i 35 mm. Najczęściej stosowanym materiałem jest stal klasy AISI 304, 310, 330 oraz 446 w zależności od temperatury eksploatacyjnej urządzenia agregatu.