Kotwy "Corrugated H" (Faliste H kotwy)

Kotwy z serii CH są standardowym rozwiązaniem do jednowarstwowych wymurówek ogniotrwałych. Można je zastosować także do ścian dwuwarstwowych s izolacją natryskiwaną. Kotwy z serii CH są zaprojektowane do montażu spawaniem manualnym, mają z tego powodu na podstawie element prętowy.

Kotwy z serii CH produkowane są w trzech podstawowych wersjach:

  • CH1 – Kotwy bez sfalowania do prostego zastosowania, jakimi są cienkie wymurówki.
  • CH2 – Kotwy faliste do kotwienia zwykłego lub skomplikowanego; głębokość sfalowania dostosowana jest do średnicy trzonu, przez co osiągnięte jest właściwe przeniesienie sił retencyjnych do betonu wymurówki.
  • CH3 – Wersja ta ma sfalowanie podwójne. To użycza kotwom wytrzymałość we wszystkich kierunkach i poprawia poza tym przeniesienie sił retencyjnych do materiału wymurówki. Kotwy CH3 są odpowiednie przede wszystkim do kotwienia wymurówek jednowarstwowych z lekkiego betonu.
  • CH4 – Ten rodzaj kotew ma podwójne sfalowanie naprzeciw siebie. Dzięki temu umożliwione jest doskonałe przeniesienie sił retencyjnych przede wszystkim w wypadku dłuższych kotew, czy też szerszych wymurówek betonowych. Kotwy CH4 są odpowiednie przede wszystkim do kotwienia wymurówek jednowarstwowych z lekkiego betonu.

W odróżnieniu od kotew z serii CV, które dostarczane są z maksymalną średnicą 8 mm (z powodu ograniczeń związanych z procesem spawania sworzni), są kotwy z serii CH do dyspozycji z większą średnicą trzonów.

Formularz zapytania