Kotwienie pływające

Przy cyklicznym obciążaniu wymurówek dochodzi do ruchów pomiędzy obudową stalową a wymurówką ogniotrwałą, i to przede wszystkim ze względu na odmienne zmiany temperatury w czasie i w różnych warstwach wymurówki. To może powodować niepożądane napięcie, które prowadzi do przedwczesnego powstania rys w betonie ogniotrwałym i obniżenia trwałości wymurówki.

Spółka Tvikon oferuje system kotwienia pływającego, które tego rodzaju ruchu wyrównuje. System składa się z uchwytu oraz kotwy (TW, VS, TWIN PIN - typ H). Uchwyt jest zazwyczaj wyprodukowany ze stali węglowej, a więc połączenie z konstrukcją stalową jest jednolite. W zależności od potrzeb uchwyt można wyprodukować także z innego materiału.

Kotwienie pływające jest odpowiednie do wymurówek, w których zakłada się częstszą wymianę betonu ogniotrwałego. Nowa wymurówka zostanie wytworzona w taki sposób, że reszta betonu ogniotrwałego zostanie usunięta wraz ze starymi kotwami, do uchwytów zostaną włożone nowe kotwy i zainstalowany zostanie nowy beton ogniotrwały.

Kotwy pływające są odpowiednie do wymurówek jednowarstwowych, ale mogą zostać wykorzystane także do wymurówek wielowarstwowych, kiedy dodana zostaje warstwa izolacyjna. Do tego rodzaju instalacji odpowiednie są przede wszystkim kotwy typu TW i TWIN PIN – typ H. 

Formularz zapytania