Ciężkie „Bullhorn“ kotwy do ubijanych ogniotrwałych wymurówek betonowych

 

W trakcie wybierania mocowania do grubszych ścian urządzenia technologicznego, które są zazwyczaj chronione przy pomocy betonu ogniotrwałego, trzeba postępować szczególnie uważnie. Do tego rodzaju zastosowań spółka Tvikon oferuje kotwy z serii CB. Charakterystycznym rysem tego rodzaju kotew jest ich duże sfalowanie, które pomaga przenosić duże siły retencyjne do betonu wymurówki. Kotwy HBH oraz HBR wykorzystują dwa różne kąty rozwarcia ramion – mniejszy, 15° kąt w pierwszej części oraz większy, 55° kąt w drugiej części. To zapewnia optymalną odległość końców ramion nawet w wypadku dużych grubości wymurówki. Kształt ten umożliwia rozniesienie sił retencyjnych w betonie ogniotrwałym znajdujących się w pobliżu punktu kotwienia. Kotwy większych średnic są zaprojektowane do montażu manualnego przez spawanie. Do tych celów mają kotwy od strony montażowej odpowiedni element prętowy (podstawę). Kotwy z serii HB produkowane są ze średnicami 10, 12 oraz 14 mm.

 

Formularz zapytania