Využívané materiály

Níže je uveden přehled materiálů, které se nejčastěji používají pro výrobu kotevních prvků. Liší se odolností vůči teplu, korozi, sirnému prostředí apod.  Z těchto druhů slitin vyrábíme naše produkty a zároveň je i samostatně prodáváme.

Rádi poradíme s výběrem vhodné slitiny pro konkrétní využití. V případě potřeby jsme schopni zajistit i další typy materiálů.

Rychlý výběr materiálu: AISI 304 ¦ AISI 309 ¦ AISI 310S ¦ AISI 310 ¦ AISI 330 ¦ DS ¦ 253 MA ¦ Inconel 601

AISI 304 (1.4301)

AISI 304 je nejpoužívanější slitinou pro kotvy z nerezové oceli. Jde o univerzální slitinu vhodnou pro celou řadu aplikací, ve kterých je vyžadována odolnost proti korozi. Má skvělou odolnost proti teplotě, a to až do 750 °C. Po překročení této teploty dochází k drastickému úbytku odolnosti proti oxidaci a korozi. Je náchylná na některé jevy související s vytvrzováním/křehnutím, včetně vylučování fáze sigma a karbidu na hranicích zrn v důsledku dlouhodobého vystavení teplotám kolem 650 °C. AISI 304 doporučujeme k užití pro konstantní teploty (výrazné teplotní cykly mohou způsobit křehnutí) a do maximální teploty 750 °C.

AISI 309 (1.4828)

Charakteristickými znaky slitiny AISI 309 jsou nízký obsah niklu a relativně vysoký obsah chromu. Nízký obsah niklu umožňuje využití i v prostředích, kde se vyskytuje síra. Slitina má dobrou stabilitu a je vhodná pro použití až do 1 000° C. Díky svému složení není vhodná pro použití v aplikacích s termálními cykly, protože je citlivá na křehnutí v důsledku vývoje fáze sigma. AISI 309 doporučujeme k užití za stálých vysokých teplot.

AISI 310S (1.4845)

Toto je v našem odvětví velmi oblíbený typ slitiny, který nabízí pevnost a odolnost proti oxidaci. I když je náchylná na vylučování fáze sigma, je dostatečně odolná proti poškození v důsledku termálních cyklů a odlupování, zvláště v prostředí s vysokými rychlostmi proudění plynů. Odolnost oxidované vrstvy se snižuje se zvyšující se teplotou. Kritická teplota je 1 100 C°. Slitina má pouze střední odolnost proti sirnému prostředí, především díky vyššímu obsahu niklu. Dalšími faktory ovlivňujícími odolnost této slitiny jsou nauhličování a vytvoření povrchové vrstvy uhlíku. Tuto slitinu lze s keramickým zámkem CUPLOCK používat až do teploty 1 200 C° a je zvláště vhodná pro plynové pece.

AISI 310 (1.4841)

Tato slitina má stejné vlastnosti a specifikace jako AISI 310S, pouze s tím rozdílem, že má vyšší obsah uhlíku (max. 0,25). Tato ocel se často používá jako standardní materiál kotev pro aplikace s vysokými teplotami. Slitina má dobré tepelné i antikorozní vlastnosti a lze ji použít do teploty přibližně 1 150° C. Stejně jako AISI 309  je i AISI 310 velmi náchylná ke křehnutí v důsledku vylučování fáze sigma, a měla by se proto používat především pro aplikace s konstantní teplotou.

AISI 330 (1.4864)

Tato slitina je schopna odolat teplotám až 1 250 °C a oxidujícímu prostředí. Vyznačuje se dobrou přilnavostí oxidované vrstvy, odolností proti odlupování a absencí vylučování fáze sigma. Je velmi vhodná pro žíhací pece, ve kterých dochází k častým cyklickým změnám teploty. Je velmi pevná a odolná proti teplotním rázům. Tato slitina není vhodná pro aplikace v sirném prostředí, protože obsahuje vysoké procento niklu. Hodí se naopak pro prostředí s nedostatkem kyslíku. Je odolná proti absorpci uhlíku a dusíku a nabízí se jako dobrá alternativa ke slitině Inconel 601, zvláště pro kotvy masivních a těžkých vyzdívek. Při použití zámkových podložek je tato slitina odolná stejně nebo více než Inconel 601, protože její teplota tání je vyšší (1 400 °C).

DS (1.4862)

Slitina DS je podobná slitině AISI 330 a je vhodná pro kotevní systémy používané pro vysoké teploty, zvláště pak v silně karbonovaných nebo nitračních podmínkách. Má vysokou stabilitu a díky složení je imunní vůči formaci fází sigma, takže může být použita i v cyklicky provozovaných systémech. Slitina DS se často používá jako plná náhrada za AISI 330, neboť je na trhu s ocelí obvykle lépe dostupná.

253 MA (1.4835, 1.4893)

Základem této slitiny je slitina typu 309 s přídavkem prvků vzácných zemin, které jí dávají skvělou odolnost proti oxidaci pro teploty až 1 150 °C. Díky nižšímu obsahu niklu má také dobrou odolnost proti SO2 a SO3. Naproti tomu atmosféra s nízkým obsahem kyslíku tuto slitinu rychle koroduje, protože působí rychlé odstranění oxidované vrstvy okují. Oxidovanou vrstvu také narušuje H2S, a to i v malém množství. Slitina má vysokou pevnost při vysokých teplotách díky zpevnění tuhého roztoku v důsledku přídavku prvků vzácných zemin. Je ovšem náchylná na formování fáze sigma, a proto není vhodná pro aplikace s cyklickými změnami teploty, protože v nich může po delší době docházet k porušení kotev. Slitina je vhodná pro aplikace s konstantní vysokou teplotou, vyžadující větší odolnost než u slitiny typu AISI 310.

Inconel 601

Tato slitina je velmi vhodná pro aplikace s vysokými teplotami, a to i přes 1 100 °C. Lze ji použít do teploty 1 250 °C a její bod tání je blízký 1 300 °C. Pevnost slitiny je zachována téměř až k bodu jejího tání. Není náchylná k formování fáze sigma a je velmi vhodná pro aplikace s cyklickými změnami teploty a termálními rázy. Díky přídavku hliníku má skvělou přilnavost oxidované vrstvy k podkladu. Naopak pro svůj vysoký obsah niklu není vhodná pro prostředí plynů obsahujících síru nebo oxidy vanadia. Při teplotě přibližně 650 °C nastává eutektická změna, která oslabuje základní strukturu kovu. U vyzdívek s keramickými vlákny je vhodné používat kotvy z této slitiny v kombinaci s podložkami ze slitiny 330 AISI nebo keramickými zámky CUPLOCK. Ve srovnání s ostatními slitinami má Inconel 601 velmi vysokou pevnost, a je proto vhodná pro těžší vyzdívky do teplot nad 1 150 °C. Pokud namáhání kotvy překročí během 10 000 hodin 5 – 10 % rychlosti deformace tečením, může mít slitina Inconel 601 sklon k interní oxidaci. V takovém případě se doporučuje použití více kotev na m2