Kotvy BASIC (BS)

Žáruvzdornou vyzdívku z lehkých cihel na velkých plochách je nutno ukotvit tak, aby nedocházelo k uvolňování cihel. Výrobky řady BS jsou určeny právě pro takové aplikace. Kotvy řady BS se vkládají do otvorů v žáruvzdorných cihlách a kotví se do kotevních bodů na ocelovém plášti pece nebo do jiného prvku. K dispozici jsou tři základní verze:

  • BSA – Tato kotva má dva zašpičatělé konce ohnuté pod úhlem 90° do stejného směru. Kratší konec se zatluče do žáruvzdorné cihly a delší se upevní do kotevního bodu na plášti. Při zatloukání kotev do žáruvzdorných cihel je možné využít pouze lehké cihly s vhodnou pevností a strukturou.
  • BSB – Kotva BSB má stejný tvar jako BSA, ale nemá zašpičatělé konce. Do cihel vyzdívky je nutno vrtat otvory.
  • BSC – Kotva BSC má jiný systém uchycení. Má dva kolmo zahnuté zašpičatělé konce a tělo ve tvaru „V“. Kotva se navlékne na/za tyčový držák a její dva konce se zatlučou do lehké žáruvzdorné cihly vyzdívky.

Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu