Při instalaci žáruvzdorných vyzdívek často zdi dosahují velkých výšek. Montáž stěny tohoto typu bez stavebních podpěr by mohlo způsobit velké problémy – mohlo by dojít k nestabilitě vyzdívky v celém rozsahu a selhání kotvení. Z tohoto důvodu se v konstrukčních výpočtech počítá s konzolemi, které velké plochy zdí rozdělí na jednotlivé sekce. Tyto sekce jsou pak lépe kontrolovatelné z hlediska roztažnosti vyzdívky. Zároveň se tato jednotlivá pole při odstávkách lépe opravují. Společnost Tvikon nabízí jak standardní rozměry konzolí, tak rozměry dle individuálního přání zákazníka. Pro zajištění dobré manipulace však doporučujeme maximální délku konzole 750 mm vzhledem k její hmotnosti a omezenému místu na stavbách.

Kontaktujte nás ohledně tohoto produktu